§1

 

1.Organizatorem promocji „Kawa za darmo” jest Kawiarnia Europejska przy ul. Piłsudskiego 88 we Wrocławiu prowadzona przez COHM sp. z o.o., ul. Gwarna 21 50-001 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003156.
2.Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Kawa za darmo”.
3.Promocja trwa od 27 Sierpnia do 30 Grudnia 2012.

§2

Zasady prowadzenia promocji

  1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest okazanie ważnej ulotki, która uprawnia do pobrania kawy.
  2. Kawa za darmo przysługuje w przypadku zamówienia dowolnego ciasta bądź deseru z wykluczeniem ciastek francuskich.
  3. Każda ulotka uprawnia do pobrania jednej kawy.
  4. W ramach promocji posiadacz ulotki otrzymuje nieodpłatnie jedną filiżankę kawy w godzinach 9.00-22.00. Promocja nie dotyczy kaw na wynos. W przypadku posiadania większej ilości ulotek Kawiarnia Europejska zastrzega sobie prawo do wydania nie więcej niż jednej kawy danego dnia.
  5. Promocja dotyczy kaw gorących znajdujących się w karcie menu Kawiarni Europejskiej, tj. espresso, doppio, espresso macchiato, americano, latte, cappuccino, mocca, mint mocca, strawberry caffe.
  6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna z wyłączeniem pracowników firmy COHM sp. z o.o. oraz ich rodzin
  7. Kawiarnia Europejska zastrzega sobie możliwość odmowy wydania kawy bez podania przyczyny.
  8. Promocja nie dotyczy grup zorganizowanych.
  9. Kawiarnia Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.